tag: Kanada

Saskačevanas pristato Agresyvų sveikatos žmogiškųjų išteklių veiksmų planą

Saskačevano vyriausybė skelbia daugiau informacijos apie savo keturių punktų veiksmų planą, skirtą įdarbinti, mokyti, skatinti ir išlaikyti sveikatos priežiūros darbuotojus, kuris įtrauktas į 2022–23 m. biudžetą. Šis istorinis sveikatos žmogiškųjų išteklių veiksmų planas yra tiesiogiai susijęs su Saskačevano augimo planu. Stabili…